H.E. QIN WEIZHONG

H.E. QIN WEIZHONG

Mayor of Shenzhen Municipal People’s Government, People’s Republic of China (tbc)

Speaking Session